Rekrutacja

Jak przebiega rekrutacja do Przedszkola 5 Gwiazdek?

W naszym Przedszkolu trwa rekrutacja cały rok.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wypełnionego kwestionariusza osobowego i rozmowy wstępnej.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod tel. 575 595 551.

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 500 zł.

Czesne w Przedszkolu 5 Gwiazdek wynosi 1100 zł/miesiąc plus opłata za wyżywienie.

Formularz Rekrutacyjny Dziecka

  Dane Osobowe Dziecka
  Adres zamieszkania Dziecka

  Dane Rodzica / Opiekuna Prawnego

  Informacje Dodatkowe

  Regulamin serwisu
  Polityka Prywatności

  Przedszkole 5 Gwiazdek

  Skrojone na wymiar dla Twojego dziecka

  Zapraszamy do kontaktu!